03:53:02 22-01-2022
Trang chủ Từ điển chuyên ngành T Tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định hữu hình

Email In PDF.

Là những tài sản có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hìnhTheo chuẩn mực kế toán số 03, tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình như sau:

Các tài sản được ghi nhận là TSCĐ hữu hình phải thỏa mãn đồng thời tất cả bốn tiêu chuẩn ghi nhận sau:

(a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

(b) Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy;

(c) Thời gian sử dụng ước tính trên 1 năm;

(d) Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hiện hành (theo quy định hiện nay là giá trị tài sản từ 10 triệu đồng trở lên)

 

Tin mới nhất