11:32:02 30-11-2020
Trang chủ Từ điển chuyên ngành D Dịch vụ xác nhận

Dịch vụ xác nhận

Email In PDF.

Dịch vụ xác nhận (Confirmation) là một trong các lĩnh vực hoạt động của tổ chức kiểm toán. Thông thường, một tổ chức kiểm toán thường hoạt động trong các lĩnh vực dịch vụ chủ yếu là xác nhận, kế toán, tư vấn.

         + Dịch vụ xác nhận:Ví dụ:Kiểm toán các báo cáo tài chính, kiểm toán các thông tin tài chính trong tương lai… cung cấp một sự bảo đảm nhất định cho thông tin ở những mức độ khác nhau.

+ Dịch vụ kế toán:

Ví dụ:

Giữ sổ kế toán, lập báo cáo tài chính, tổ chức hệ thống kế toán cho khách hàng…

+ Tư vấn thuế và tư vấn về quản trị:

Ví dụ:

Lập tờ kê khai nộp thuế, tư vấn về khía cạnh thuế của các phương án kinh doanh, tổ chức quản lý, tổ chức nhân sự, tuyển dụng nhân viên…

 

Tin mới nhất