18:34:23 09-08-2022
Home Dictionary S Sản xuất đúng lúc – JIT

Sản xuất đúng lúc – JIT

E-mail Print PDF

Sản xuất  đúng lúc – JIT là Một phương pháp Nhật Bản về qui trình sản xuất nhấn mạnh việc lập chương trình chặt chẽ vào và ra của vật tư trong qui trình, với một bản danh mục rất ít về hàng hóa đưa đến địa điểm sản xuất. Mục đích của qui trình là phòng ngừa những ách tắc trong sản xuất và bảo đảm lưu lượng trôi chảy vật liệu đang trong quá trình chế biến. Phương pháp này giảm chi phí, tăng sự mãn nguyện về việc làm và cải tiến chất lượng.

 

Latest News