14:30:44 25-01-2022
Trang chủ Từ điển chuyên ngành T Tư liệu sản xuất

Tư liệu sản xuất

Email In PDF.

Tư liệu sản xuất là điều kiện vật chất cần thiết để tổ chức sản xuất trong DN. Tư liệu sản xuất bao gồm tư liệu lao động và đối tượng lao động. Đối tượng lao động là những yếu tố vật chất của sản xuất mà lao động con người dùng tư liệu lao động tác động lên, nhằm biến đổi chúng cho phù hợp với mục đích sử dụng của con người. Tư liệu lao động là những yếu tố vật chất của sản xuất mà con người dựa vào đó để tác động lên đối tượng lao động. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, tư liệu sản xuất thường hoạt động dưới hai hình thức tài sản cố định và tài sản lưu động. Việc phân chia tư liệu sản xuất thành tài sản cố định và tài sản lưu động nhằm mục đích sử dụng hợp lý từng loại tài sản và tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng từng loại tài sản.

 

Tin mới nhất