12:30:20 30-11-2020
Trang chủ Từ điển chuyên ngành Q Quản trị sản xuất

Quản trị sản xuất

Email In PDF.

Quản trị sản xuất bao gồm tất cả các hoạt động liên quan đến việc quản trị các yếu tố đầu vào, tổ chức các yếu tố đó nhằm chuyển hóa chúng thành các sản phẩm vật chất hoặc dịch vụ với hiệu quả cao nhất. Để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ, các doanh nghiệp phải thực hiện 3 chức năng cơ bản marketing, sản xuất và tài chính. Vì thế quản trị sản xuất là một có tầm quan trọng đặc biệt quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp

 

Tin mới nhất