23:30:31 25-01-2021
Trang chủ Từ điển chuyên ngành M Mô hình quản trị hàng tồn kho POQ

Mô hình quản trị hàng tồn kho POQ

Email In PDF.

Mô hình quản trị hàng tồn kho POQ là mô hình được áp dụng trong trường hợp hàng được đưa đến một cách liên tục, hàng được tích lũy dần cho đến khi lượng đặt hàng được tập kết hết. Mô hình này cũng được áp dụng trong trường hợp DN vừa sản xuất vừa bán hoặc DN tự sản xuất lấy vật tư để dùng.

 

Tin mới nhất