12:05:49 28-09-2020
Home Dictionary M Mô hình quản trị hàng tồn kho POQ

Mô hình quản trị hàng tồn kho POQ

E-mail Print PDF

Mô hình quản trị hàng tồn kho POQ là mô hình được áp dụng trong trường hợp hàng được đưa đến một cách liên tục, hàng được tích lũy dần cho đến khi lượng đặt hàng được tập kết hết. Mô hình này cũng được áp dụng trong trường hợp DN vừa sản xuất vừa bán hoặc DN tự sản xuất lấy vật tư để dùng.

 

Latest News