18:55:09 05-12-2020
Trang chủ Từ điển chuyên ngành Q Quản trị chuỗi cung ứng

Quản trị chuỗi cung ứng

Email In PDF.

Quản trị chuỗi cung ứng là sự phối hợp của sản xuất, tồn kho, địa điểm và vận chuyển giữa các thành viên trong chuỗi cung ứng nhằm đáp ứng nhịp nhàng và hiệu quả các nhu cầu của thị trường. Thuật ngữ “chuỗi cung ứng” xuất hiện cuối những năm 80 và phổ biến trong những năm 90. Có nhiều quan điểm khác nhau về thuật ngữ này, ví dụ theo cuốn “Fundaments of Logistics Management” của Lambert, Stock và Ellam thì chuỗi cung ứng là sự liên kết các công ty nhằm đưa ra sản phẩm hay dịch vụ vào thị trường, theo cuốn “ Supplychain management: stategy, planning and operation” của Chopra Sunil và Pter Meindl thì chuỗi cung ứng bao gồm mọi công đoạn có liên quan, trực tiếp hay gián tiếp đến việc đáp ứng nhu cầu khách hàng. Chuỗi cung ứng không chỉ gốm nhà sản xuất và nhà cung cấp, mà còn nhà vận chuyển, kho, người bán lẻ và bản than khách hàng. . .

 

Tin mới nhất