21:28:11 08-08-2022
Trang chủ Từ điển chuyên ngành T Tăng trưởng kinh tế

Tăng trưởng kinh tế

Email In PDF.

Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng của tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hoặc tổng sản lượng quốc gia (GNP) hoặc quy mô sản lượng quốc gia tính bình quân trên đầu người (PCI) trong một thời gian nhất định.

Ví dụ: tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2009 là  5,32%.

 

Tin mới nhất