03:37:08 22-01-2022
Trang chủ Từ điển chuyên ngành T Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo

Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo

Email In PDF.

Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo là những thị trường trong đó cạnh tranh hoàn hảo không được đảm bảo vì ít nhất có một người bán (hoặc người mua) tương đối lớn, đủ để tác động đến giá cả thị trường, và do đó, đứng trước một đường cầu (hoặc cung) đi xuống. Cạnh tranh không hoàn hảo dùng để chỉ bất kỳ một hình thái thị trường không hoàn hảo nào – độc quyền thuần túy, độc quyền nhóm hay cạnh tranh độc quyền.

 

Tin mới nhất