11:06:36 30-10-2020
Home Dictionary K Khủng hoảng thương hiệu

Khủng hoảng thương hiệu

E-mail Print PDF

Khủng hoảng thương hiệu (brand crisis) là trạng thái mất cân bằng, suy thoái nghiên trọng vốn thương hiệu (brand equity) do sự biến đổi đột ngột các thành phần của tài sản thương hiệu (brand assets) và trách nhiệm thương hiệu (Brand Liabilities). Có thể có các dạng khủng hoảng thương hiệu: (1) tranh chấp tên hiệu, logo; (2)chất lượng cảm nhận bị suy giảm/mất niềm tin về chất lượng; (3)xuất hiện những liên tưởng thương hiệu xấu; (4)khách hàng tẩy chay thương hiệu; (5)khách hàng không thể nhận biết thương hiệu; (6)những vấn đề về môi trường; (7) vấn đề liên quan tới kiện tụng; Có thể kể các cuộc khủng khoảng thương hiệu như sự cố chân ga của Toyota;  Melamine trong sữa (Hanoimilk); hương liệu quá hạn (Tân Hiệp Phát); gây mô nhiễm môi trường của Vedan.

 

Latest News