00:07:37 26-10-2020
Home Dictionary L Lợi thế marketing của thương hiệu mạnh

Lợi thế marketing của thương hiệu mạnh

E-mail Print PDF

Các tổ chức mong muốn xây dựng thương hiệu mạnh vì thương hiệu mạnh tạo cho tổ chức các lợi thế marketing so với các thương hiệu cạnh tranh. Ở khía cạnh này thương hiệu là một phương tiện của quản trị marketing. Các lợi thế của thương hiệu mạnh:

o       Tăng cường sự nhận biết đặc tính của sản phẩm;

o       Lòng trung thành thương hiệu  cao hơn;

o       Khó bị cạnh tranh hơn;

o       Khó bị khủng hoảng hơn;

o       Lợi nhuận nhiều hơn nhờ bán được giá cao;

o       Khách hàng ít nhạy cảm với tăng giá;

o       Phản ứng nhanh chóng từ khách hàng đối với việc giảm giá;

o       Hợp tác trao đổi lớn hơn;

o       Các cơ hội cấp phép lớn hơn;

o       Các cơ hội mở rộng thương hiệu nhiều hơn;

 

Latest News