04:55:42 24-09-2020
Trang chủ Từ điển chuyên ngành Đ Đặc trưng của thương hiệu mạnh

Đặc trưng của thương hiệu mạnh

Email In PDF.

Xây dựng thương hiệu mạnh là mục tiêu của  hầu hết các tổ chức. Để xây dựng được thương hiệu mạnh trước hết cần hiểu những đặc trưng của thương hiệu mạnh. Một thương hiệu mạnh có các đặc trưng:

-  Phân phối tốt các giá trị mong muốn cho khách hàng;

-  Tạo liên tưởng tốt;

-  Định giá đáp ứng nhận thức về giá trị của khách hàng;

-  Hệ thống nhận diện thương hiệu thiết kế phù hợp;

-  Định vị thương hiệu phù hợp;

-  Truyền đạt thông điệp thương hiệu đúng đắn;

-  Dùng tổng hợp các hoạt động marketing;

-  Thấu hiểu mối quan hệ khách hàng-thương hiệu;

-  Được ủng hộ bởi các tổ chức;

-  Giám sát tốt các nguồn nhận biết thương hiệu;

 

Tin mới nhất