04:50:49 24-09-2020
Trang chủ Từ điển chuyên ngành V Vốn thương hiệu

Vốn thương hiệu

Email In PDF.

Vốn thương hiệu là một tập hợp các tài sản và trách nhiệm được liên kết với một tên hiệu và biểu tượng miễn là làm gia tăng giá trị bởi sản phẩm hoặc dịch vụ cho một hãng và/hoặc khách hàng của nó. Vốn thương hiệu bằng tổng tài sản thương hiệu – (trừ) tổng trách nhiệm thương hiệu. Nhà quản trị cần phân biệt giữa tài sản thương hiệu (brand assets) và vốn thương hiệu (brand equity).


 
 

Tin mới nhất