14:57:41 25-01-2022
Trang chủ Từ điển chuyên ngành T Trách nhiệm/thương hiệu

Trách nhiệm/thương hiệu

Email In PDF.

Là những dạng nghĩa vụ cụ thể liên quan tới trách nhiệm phải thực hiện của một thương hiệu. Trách nhiệm thương hiệu thường có các dạng: sự không hài lòng của khách hàng (customer dissatisfaction); các vấn đề môi trường (environmental problems); sự bất cập của sản phẩm hoặc dịch vụ (product or service failures); kiện tụng và tẩy chay thương hiệu (lawsuits and boycotts); thực tiễn kinh doanh có vấn đề (questionable Business practices).

 

Tin mới nhất