04:39:30 24-09-2020
Trang chủ Từ điển chuyên ngành C Chất lượng được cảm nhận

Chất lượng được cảm nhận

Email In PDF.
Nhà sản xuất quan niệm chất lượng là toàn bộ các đặc trưng và đặc điểm của một sản phẩm/dịch vụ mà khả năng của nó được công nhận thỏa mãn các nhu cầu tuyên bố hay ngụ ý. Ở đây chất lượng được cảm nhận là chủ quan của khách hàng. Thường thì chất lượng được cảm nhận không đồng nhất với chất lượng khách quan, ngoài yếu tố chất lượng khách quan nó còn tuỳ thuộc vào kỳ vọng và nhận thức của người tiêu dùng và công chúng. Để nâng cao chất lượng được cảm nhận cần quan tâm tới các mối quan hệ này. Ưu tiên các thuộc tính sản phẩm được khách hàng dễ cảm nhận, cải tiến các thuộc tính theo sự phát triển nhận thức của khách hàng là những chiến lược hiệu quả. Óng mượt, trị gàu là những thuộc tính điển hình trong lĩnh vực dầu gội đầu được các hãng thi nhau quảng bá.
 

Tin mới nhất