06:00:06 24-09-2020
Trang chủ Từ điển chuyên ngành N Nhận biết thương hiệu

Nhận biết thương hiệu

Email In PDF.

Nhận biết thương hiệu là trạng thái người tiêu dùng/công chúng có thể biết và nhớ được tên thương hiệu, nhận dạng được biểu tượng, các thuộc tính của thương hiệu cũng như phân biệt được nó trong một tập các thương hiệu cạnh tranh[1]. Nhận biết thương hiệu là tài sản rất quan trọng ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn thương hiệu của khách hàng. Hầu như các thương hiệu lớn đều định kỳ đo lường tài sản này ở thị trường mục tiêu. Có 3 cấp độ biết đến thương hiệu (%): nhớ đến đầu tiên; không nhắc mà nhớ; nhắc mới nhớ. Tỷ lệ lớn khác hàng ở mức cao thì giá trị thương hiệu càng lớn. Các doanh nghiệp/tổ chức cần nỗ lực nâng cao mức độ biết đến thương hiệu. Truyền thông thương hiệu có ảnh hưởng quyết định đến nhận biết thương hiệu.

 

Tin mới nhất