15:05:43 25-01-2022
Trang chủ Từ điển chuyên ngành T Tài sản thương hiệu

Tài sản thương hiệu

Email In PDF.
Tài sản thương hiệu là những dạng giá trị cụ thể của vật chất và tinh thần liên quan tới thương hiệu mà nó có thể đưa lại lợi ích cho người sở hữu. David Aaker đưa ra mô hình 5 thành phầm của tài sản thương hiệu: lòng trung thành thương hiệu; nhận biết thương hiệu; chất lượng được cảm nhận; sự liên tưởng thương hiệu; tài sản sở hữu khác được bảo hộ.
 

Tin mới nhất