12:32:29 30-10-2020
Home Dictionary T Tài sản thương hiệu

Tài sản thương hiệu

E-mail Print PDF
Tài sản thương hiệu là những dạng giá trị cụ thể của vật chất và tinh thần liên quan tới thương hiệu mà nó có thể đưa lại lợi ích cho người sở hữu. David Aaker đưa ra mô hình 5 thành phầm của tài sản thương hiệu: lòng trung thành thương hiệu; nhận biết thương hiệu; chất lượng được cảm nhận; sự liên tưởng thương hiệu; tài sản sở hữu khác được bảo hộ.
 

Latest News