05:26:20 24-09-2020

Sai lầm

Email In PDF.
Sai lầm là hành vi của một cá nhân/tổ chức bác bỏ một giả thuyết/điều kiện đúng hoặc thừa nhận một giả thuyết/điều kiện sai. Mở rộng trong thực tiễn quản trị, sai lầm là việc con người làm những cái mà không cần phải làm hoặc không làm những cái mà đáng lẽ phải làm.
 

Tin mới nhất