04:43:29 24-09-2020
Trang chủ Từ điển chuyên ngành S Sai lầm trong tổ chức

Sai lầm trong tổ chức

Email In PDF.

Khi nghiên cứu về quản trị tổ chức, người ta thường thấy những sai lầm sau trong:

1. Mô hình tổ chức không hay đổi theo môi trường

2. Không rõ ràng các quan hệ quyền hạn, trách nhiệm, quyền lợi

3.Thiếu quyền hạn được giao để thực thi nhiệm vụ

4.Thiếu ủy quyền cần thiết để thực hiện quản trị có hiệu quả

5.Rối loạn tuyến quyền lực và thông tin

6. Quyền hạn lớn hơn trách nhiệm

7. Bắt người không có quyền phải chịu trách nhiệm

8.Tham mưu lấn quyền quản lý

9.Vượt quyền

10.Tính thống nhất trong quản trị bị vi phạm

11.Sử dụng không hiệu quả các bộ phận chức năng.

 

Tin mới nhất