03:17:43 22-01-2022

Tuyên truyền

Email In PDF.
Tuyên truyền (Publicity) là một dạng của quan hệ công chúng (PR) dưới hình thức tin tức hoặc câu chuyện nhằm chuyển tải thông tin về sản phẩm, dịch vụ, ý tưởng trên phương tiện truyền thông đại chúng. Nó là những nỗ lực của tổ chức nhằm thay đổi nhận thức của công chúng về một chủ đề nào đó, có thể là con người, hàng hóa, dịch vụ, tổ chức và hơn thế. Nó có thể là thông cáo báo chí, có thể là bài phóng sự…Dưới góc độ mục đích họat động, người ta có thể định nghĩa tuyên truyền là quảng cáo được cải trang dưới dạng tin tức. “Tuyên truyền là việc chiếm lĩnh không gian biên tập ngoài phần quảng cáo phải trả tiền trên mọi phương tiện truyền thông được đọc, nghe, nhìn bởi khách hàng hiện tại hoặc tương lai với mục đích góp phần đạt mục tiêu của tổ chức.” Tuyên truyền đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá thương hiệu cho nhà sản xuất, cùng với quảng cáo và khuyến mãi hợp thành các công cụ tiếp thị đại trà được sử dụng phổ biến. Những quyết định quan trọng cần thực hiện: tuyên truyền cái gì; khi nào tuyên truyền; mục tiêu của tuyên truyền; ngôn ngữ dùng để tuyên truyền, sử dụng phương tiện nào; thực hiện kế họach tuyên truyền; đánh giá kết quả.
 

Tin mới nhất