03:30:48 22-01-2022

Trao đổi

Email In PDF.
Trao đổi (Exchange) là hành vi nhận được một vật phẩm mà mình mong muốn từ một người nào đó bằng cách cống hiến trở lại một vật nào đó. Người nông dân đổi lúa lầy vải của người thợ thủ công, ngư phủ đổi cá lấy gạo…Để một cuộc trao đổi thành công, cần có các điều kiện (1) ít nhất phải có 2 người tham gia; (2) vật đưa ra trao đổi phải có giá trị với bên kia; (3) mỗi bên đều phải có khả năng truyền thông về sản phẩm của mình (4) các bên có quyền tự do từ chối hay chấp nhận sản phẩm của bên kia (5) Các bên tin tưởng ở sự cần thiết và lợi ích của vật rao đổi. Con người luân tồn tại những nhu cầu xét theo cả khía cạnh sinh học và xã hội. Khi chưa phát triển, những nhu cầu đó được thoả mãn bằng chính những hoạt động của cá nhân hay của những nhóm hoạt động trong phạm vi hẹp. Con người nguyên thủy thoả mãn nhu cầu của mình bằng những hoạt động săn bắn, hái lượm của chính mình hay của cộng đồng nguyên thủy. Khi năng suất lao động tăng, sản xuất phát triển, phân công lao động hình thành những người chuyên môn hoá sản xuất cung cấp những sản phẩm, dịch vụ cho những thành viên khác trong xã hội thông qua hoạt động trao đổi. Lúc này con người thoả mãn nhu cầu của mình bằng một phương thức khác trước- phương thức trao đổi ngang giá. Trước tiên là việc trao đổi trực tiếp giữa những cá nhân với nhau. Dần dần tiền tệ xuất hiện làm cho việc trao đổi thuận tiện hơn. Người trồng lúa có thể mang sản phẩm dư thừa trao đổi trên thị trường để lấy vật ngang giá chung (tiền), từ đó họ có thể thỏa mãn nhu cầu của mình (vải vóc, phân bón…) từ những sản phẩm được mang ra trao đổi trên thị trường. Một người có thể chỉ có một loại sản phẩm dư thừa nhưng họ có thể thoả mãn nhu cầu bằng nhiều loại sản phẩm khác nhau. Quá trình tích tụ và tập trung tư liệu sản xuất đã hình thành nền sản xuất hàng hoá. Nếu lúc trước họ mang trao đổi những gì thừa ra sau khi tiêu dùng thì lúc này nhiều người chuyên sản xuất những sản phẩm phục vụ cho việc trao đổi. Mục tiêu của họ là thoả mãn nhu cầu của thị trường bằng những sản phẩm mà họ sản xuất có lợi thế. Nền sản xuất hàng hoá hình thành dựa trên việc thoả mãn nhu cầu thị trường là nền tảng cho việc xuất hiện hoạt động marketing. Lúc này người sản xuất phải biết lĩnh vực sản xuất nào họ có lợi thế (năng suất lao động cá biệt cao), thị trường đang cần những sản phẩm dịch vụ nào và sản phẩm đó được bán ra sao? Những hoạt động như vậy đã có từ xa xưa, chính nó đã hình thành nên “con đường tơ lụa” và những thương cảng sầm uất thời trung cổ.
 

Tin mới nhất