15:31:30 25-01-2022

Tiếp thị

Email In PDF.
Tiếp thị là từ Việt gốc Hán được dịch từ thuật ngữ marketing trong tiếng Anh. Có nhiều ý kiến cho rằng sự chuyển ngữ này cũng chưa phản ánh hết nội hàm của thuật ngữ marketing, theo quan điểm này cần giữ nguyên thuật ngữ marketing để không làm mất nội hàm phong phú của nó (xem thêm mục marketing).
 

Tin mới nhất