15:34:55 25-01-2022
Trang chủ Từ điển chuyên ngành T Tích hợp tiếp thị truyền thông

Tích hợp tiếp thị truyền thông

Email In PDF.
Tích hợp tiếp thị truyền thông (Integrated Marketing Communication – IMC) là một phần không thể thiếu đối với các nhà sản xuất hàng tiêu dùng mà đặc biệt là hàng tiêu dùng nhanh FMCG (Fast Moving Cusumer Goods). IMC là một phần không thể thiếu đối với các công ty có định hướng tiếp thị (Marketing Oriented), luôn hướng mục tiêu của mình nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng (Customer Oriented). Tích hợp tiếp thị truyền thông là chương trình kế họach được thiết kế để đảm bảo cho mọi giao tiếp thương hiệu được thừa nhận rộng rãi bởi cả khách hàng hiện tại và tương lai về sản phẩm, dịch vụ hoặc tổ chức có liên quan tới con người và nhất quán theo thời gian
 

Tin mới nhất