18:35:42 06-07-2020
Home Dictionary S Sự nhạy cảm về giá của khách hàng

Sự nhạy cảm về giá của khách hàng

E-mail Print PDF
Trong giao dịch để trao đổi hàng hóa, giá là một trong những nội dung mà các bên tham gia cần phải xác định. Đứng trước nội dung này, những nhóm khách hàng khác nhau có thái độ khác nhau đối với việc xác định và thay đổi giá sản phẩm. Sự nhạy cảm về giá của khách hàng ở đây được hiểu là thái độ của người mua (coi trọng hay không coi trọng) đối việc xác định hoặc thay đổi giá của người bán. Sự nhạy cảm về giá của các khác hàng khác nhau là khác nhau. Khi bán hàng cá nhân, người bán cần xác định được người mua hàng thuộc nhóm nhạy cảm hay không nhạy cảm về giá. Điều đó là rất quan trọng, nó giúp hình thành chiến lược định giá của người bán. Người mua sẽ nhạy cảm về giá khi (1) Chi phí cho việc mua sản phẩm chiếm tỷ lệ lớn trong tổng ngân sách của người mua (2) Khoản thiệt hại do thất bại của sản phẩm là không cao so với chi phí của nó (3) Sản phẩm không mang lại sự tiết kiệm đáng kể cho người mua (4) Sản phẩm không có tính khác biệt do đặt hàng (5) Sản phẩm không giữ vai trò quan trọng trong chiến lược chất lượng cao của người mua (6)Hoạt động kinh doanh của người mua đang có lãi cao (7)Người mua có đầy đủ thông tin về sản phẩm & thị trường (8)Động lực ra quyết định chỉ đơn thuần là chi phí.
 

Latest News