05:50:25 28-01-2021

Quảng cáo

Email In PDF.
Quảng cáo (Advertising) là họat động truyền thông của tổ chức (người bán, doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận…) phi trực tiếp, sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng nhằm giới thiệu đến người mua và công chúng những thông tin về sản phẩm, về tổ chức hay một thông điệp bất kỳ. Nói tới quảng cáo người ta thường đề cập đến các nội dung: mục tiêu của quảng cáo; thông điệp quảng cáo; phương tiện quảng cáo; chi phí quảng cáo; hiệu quả quảng cáo. Theo Hiệp Hội Marketing Hoa kỳ thì một họat động quảng cáo phải bao gồm các đặc trưng: Quảng cáo là một hoạt động tốn tiền (paid form); Không dựa vào con người (non personal); Để loan báo, chào mời về một ý kiến, sản phẩm hay dịch vụ (goods / servives); Do một người thực hiện có danh tánh rõ ràng (identified sponsor). Theo pháp lệnh quảng cáo do UBTV Quốc Hội ban hành thì: “Quảng cáo là giới thiệu đến người tiêu dùng về hoạt động kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ, bao gồm dịch vụ có mục đích sinh lời và dịch vụ không có mục đích sinh lời. Dịch vụ có mục đích sinh lời là dịch vụ nhằm tạo ra lợi nhuận cho tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ. Dịch vụ không có mục đích sinh lời là dịch vụ không nhằm tạo ra lợi nhuận cho tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ.” NHư vậy có sự không đồng nhất giữa thuật ngữ quảng cáo trong họat động truyền thông với thuật ngữ quảng cáo trong pháp lệnh.
 

Tin mới nhất