22:06:41 28-01-2021
Home Dictionary Q Quan hệ công chúng

Quan hệ công chúng

E-mail Print PDF
Quan hệ công chúng (public relation) là một công cụ quan trọng của chiêu thị, nó duy trì, xây dựng mối quan hệ cùng có lợi giữa doanh nghiệp và công chúng của nó. Quan hệ công chúng giúp mọi người biết đến, hiểu về sản phẩm, về doanh doanh nghiệp; Nó xây dựng hình ảnh và uy tín cho doanh nghiệp; củng cố niềm tin của khách hàng; khuyến khích và tạo niềm tin cho nhân viên; bảo vệ doanh nghiệp trước những khủng hoảng. Nhiều người ủng hộ quan điểm coi quan hệ công chúng là một chức năng độc lập với marketing vì vai trò to lớn của nó; vì đối tượng của nó bao trùm cả người mua. Những người coi quan hệ công chúng là một công cụ của marketing vì họ cho rằng quan hệ công chúng cũng có cùng mục đích với maketing. Dù theo quan điểm nào thì marketing vẫn được coi trọng và nó có quan hệ mật thiết với marketing. Quan hệ công chúng là quá trình tác động đến nhận thức của công chúng. Có nhiều công cụ được sử dụng: xuất bản phẩm; sự kiện (hội nghị, hội thảo…); tin tức; bài nói chuyện; hoạt động từ thiện; tài trợ sự kiện; họp báo; vận động hành lang...Chương trình quan hệ công chúng khi xây dựng phải qua các bước: đặt mục tiêu; xác định đối tượng; xây dựng thông điệp; lựa chọn kênh truyền thông; thực hiện; đánh giá.
 

Latest News