06:38:48 28-01-2021
Trang chủ Từ điển chuyên ngành Q Quan điểm marketing

Quan điểm marketing

Email In PDF.
Quá trình tích tụ vốn cùng với sự phát triển vượt bậc của khoa học, công nghệ, cơ khi hoá, tự động hoá trở thành phổ biến, năng suất lao động ngày càng cao, tình trạng cung vượt cầu trở thành phổ biến ở hầu hết các ngành. Lúc này người mua làm chủ thị trường, cạnh tranh quyết liệt giữa những nhà sản xuất để giành khác hàng. Người sản xuất nhận ra rằng chỉ đơn thuần mở rộng hệ thống phân phối, tăng cường hoạt động bán hàng, tăng mức độ khuyến mãn cũng không thể tiêu thụ hết sản phẩm được sản xuất. Những người đi tiên phong với quan điểm marketing đã thêm vào những khía cạnh mới của quan điểm. Họ cho rằng người sản xuất chỉ bán được những gì thoả mãn tốt nhất nhu cầu của người mua, nhưng mỗi nhà sản xuất có những điều kiện khác nhau, lợi thế khác nhau trong việc thoả mãn nhu cầu đa dạng của thị trường. Bởi vậy họ phải chia thị trường thành các phân khúc có những đặc trưng khác nhau, từ đó lựa chọn cho mình một phân khúc phù hợp nhất, phân khúc có tiềm năng tăng trưởng và ở đó người sản xuất có lợi thế cạnh tranh hơn đối thủ. Để thoả mãn tốt hơn nhu cầu của khác hàng và chiến thắng đối thủ cạnh tranh, người sản xuất phải sử dụng đồng bộ các công cụ: thiết kế sản phẩm; định giá, đưa sản phẩm tiếp cận với khách hàng (phân phối); truyền thông về sản phẩm, công ty, khuyến mãi, quảng cáo và quan hệ công chúng (chiêu thị) và nhiều hơn thế nữa. Tất cả các công cụ này phải nhắm tới khả năng sinh lời cho người sản xuất. Quan điểm marketing là quan điểm kế thừa và tổng hợp của các quan điểm kinh doanh hướng vào sản xuất, quan điểm coi trọng sản phẩm, quan điểm kinh doanh coi trọng bán hàng. Lúc này marketing được hiểu là hoạt động của con người hướng đến việc thoả mãn nhu cầu và ước muốn thông qua tiến trình trao đổi.
 

Tin mới nhất