06:47:25 28-01-2021
Trang chủ Từ điển chuyên ngành Q Quan điểm kinh doanh coi trọng bán hàng

Quan điểm kinh doanh coi trọng bán hàng

Email In PDF.
Phân công lao động đã hình thành những người sản xuất chuyên môn hoá. Năng suất lao động tăng nhanh nhờ tiến bộ của khoa học công nghệ, hầu như mọi thị trường cung đã vượt cầu, người sản xuất thấy rằng việc chỉ hướng vào sản xuất hoặc cải tiến sản phẩm, đưa thêm những công dụng mới không làm cho việc tiêu thụ hết số lượng sản phẩm đã sản xuất. Thực tiễn kinh doanh đã hình thành quan điểm coi trọng việc bán hàng, nó thay thế cho quan điểm coi trọng sản xuất hoặc coi trọng sản phẩm trước đó. Lúc này người ta nhấn mạnh vai trò của hoạt động tiêu thụ và khuyến mãi để chống lại thái độ thờ ơ của khách hàng. Quan điểm này rất phù hợp với những hàng hoá có nhu cầu thụ động (bảo hiểm) và nó phát huy trong thị trường cung vượt cầu.
 

Tin mới nhất