04:49:45 28-01-2021
Trang chủ Từ điển chuyên ngành Q Quá trình phát triển của khách hàng

Quá trình phát triển của khách hàng

Email In PDF.
Quá trình phát triển của khách hàng (Customer/client development process) là một thuật ngữ chỉ những trạng thái có tính quy luật chuyển hoá từ một khách hàng tiềm năng thành khách hàng mua lần đầu; khách hàng mua trở lại; khách hàng thân thiết; người bảo vệ công ty và người chung vốn (cổ đông) với công ty.
 

Tin mới nhất