11:44:06 30-10-2020
Trang chủ Từ điển chuyên ngành K Khách hàng tiêu dùng cuối cùng

Khách hàng tiêu dùng cuối cùng

Email In PDF.
Khách hàng tiêu dùng cuối cùng (Last consumer). Dựa vào mục đích hành vi mua hàng mà người ta chia khách hàng thành khách hàng trung gian và khách hàng tiêu dùng cuối cùng. Khách hàng tiêu dùng cuối cùng là người trao đổi giá trị (tiền) để lấy giá trị sử dụng của sản phẩm/dịch vụ. Người nội trợ mua xà bông omo, bột ngọt Ajinomoto. Tuy nhiên cần phân biệt người tiêu dùng cuối cùng và người sử dụng, bà mẹ mua sữa nhưng đứa trẻ mới là người sử dụng. Nếu công ty sử dụng chiến lược kéo (marketing) thì người tiêu dùng cuối cùng sẽ là điểm tác động đầu tiên, tăng cường quảng cáo, họat động quan hệ công chúng, khuyến mãi cho người tiêu dùng để tạo nên nhu cầu tiêu thụ. Nếu có hiệu quả thì người tiêu dùng sẽ hỏi mua sản phẩm ở người bán lẻ, và đến lượt người bán lẻ hỏi mua người bán sỉ, người bán sỉ hỏi mua nhà sản xuất.
 

Tin mới nhất