12:01:49 30-10-2020

Giao dịch

Email In PDF.
Giao dịch (Transactions) là quá trình thương lượng để dẫn đến một cuộc trao đổi hàng hóa/dịch vụ giữa người bán và người mua. Nó là chỉ báo do lường họat động trao đổi trên thị trường. Số vụ giao dịch thành công nhiều nghĩa là thị trường nhộn nhịp. Trong một phiên mở cửa, một mã chứng khóan không có một thương vụ mua bán (the trade) nào thành công thì người ta nói rằng mã chứng khóan đó không có giao dịch thành công. Giao dịch là một quá trình thường được kết thúc bằng một cuộc trao đổi. Trong quá trình trao đổi các bên phải tuân thủ những ràng buộc chung đã được thỏa thuận, theo thông lệ hoặc được luật pháp quy định. Tuy nhiên không phải cuộc giao dịch nào cũng dẫn tới trao đổi. Chỉ những giao dịch thành công mới có thể dẫn tới trao đổi. Một sự thương lượng, thỏa thuận thành công cũng chưa chắc đã dẫn đến một cuộc trao đổi nếu như sự thỏa thuận đó bị phá vỡ trước khi việc trao đổi diễn ra.
 

Tin mới nhất