23:39:55 25-10-2020
Trang chủ Từ điển chuyên ngành G Giá trị gia tăng (VA)

Giá trị gia tăng (VA)

Email In PDF.
Giá trị gia tăng là thuật ngữ dùng để chỉ giá trị tăng thêm được tạo ra ở mỗi giai đoạn nhất định của quá trình sản xuất. Trong kinh tế học Tân cổ điển hiện đại, giá trị gia tăng dùng để chỉ quá trình đóng góp của các nhân tố sản xuất như đất đai, lao động, hàng hóa tư bản vào quá trình tăng thêm giá trị của một sản phẩm và tương ứng với thu nhập có được của người chủ sở hữu những nhân tố này. Các nhà kinh tế học sử dụng phương pháp tính giá trị gia tăng để tránh việc tính trùng. Trong kinh tế học vi mô, giá trị gia tăng được tính đơn giản bằng cách lấy giá trị của đầu ra trừ đi giá trị của hàng hóa trung gian.
Trong marketing, người ta quan niệm giá trị tăng thêm ( Value-added or added value) là phần giá trị tăng thêm cho sản phẩm/dịch vụ, là kết quả của một quá trình riêng biệt, nhờ nó mà giá trị sản phẩm thực sự được cải thiện trong mắt của khách hàng. Ví dụ như Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam có dịch vụ nhắn tin số phát sinh và số dư tài khoản cho khách hàng gửi tiền. Dịch vụ đó đã tạo ra giá trị gia tăng cho khác hàng gửi tiền tại ngân hàng này, người ta gọi dịch vụ đó là dịch vụ gia tăng.
 

Tin mới nhất