00:23:21 26-10-2020
Trang chủ Từ điển chuyên ngành G Giá trị được cảm nhận

Giá trị được cảm nhận

Email In PDF.
Giá trị được cảm nhận (Recognized value) là tổng những lợi ích mà một người tiêu dùng cụ thể nhận được từ những tính năng của sản phẩm/dịch vụ; từ hình ảnh thương hiệu; từ quan hệ nhân sự do một cuộc trao đổi mang lại. Giá trị được cảm nhận khi được so sánh với tổng chi phí của khách hàng sẽ hình thành giá trị dành cho khách hàng. Người mua luôn có xu hướng tìm kiếm những sản phẩm/dịch vụ mà có giá trị cảm nhận lớn nhất. Tăng giá trị được cảm nhận cho sản phẩm/dịch của mình là một trong những hướng cạnh tranh cơ bản. Sunsilk bồ kết với khẩu hiệu “đen óng ả, siêu mềm, mượt” là một ví dụ. Giá trị cảm nhận chịu ảnh hưởng chủ quan của người tiêu dùng, cùng một sản phẩm/dịch vụ nhưng các khách hàng khác nhau sẽ có giá trị được cảm nhận khác nhau, bởi vì họ khác nhau về hành vi tiêu dùng. Dựa vào nguyên lý này mà những người làm marketing đã hình thành chiến lược khác biệt hóa sản phẩm một cách ít tốn kém nhất, đồng thời nó là nền tảng cho chiến lược phát triển sản phẩm của doanh nghiệp. Việc tích hợp chức năng điện thọai di động và máy vi tính vào cùng một thiết bị chỉ được những người biết sử dụng máy vi tính cảm nhận và giá trị cảm nhận đó cũng khác nhau với các khách hàng khác nhau.
 

Tin mới nhất