12:40:48 30-11-2020
Trang chủ Từ điển chuyên ngành D Dự báo thị trường

Dự báo thị trường

Email In PDF.
Dự báo thị trường (market forecast) là một chức năng của nghiên cứu thị trường (market research), trên cơ sở những dữ liệu thực tại, người ta có thể dự kiến nhu cầu thị trường tương lai về một sản phẩm nào đó, ứng với một mức chi phí marketing tương ứng của ngành. Thường các dự báo này đưa ra quy mô của thị trường tương lai, tiềm năng thị trường (market potentiality), mức tiêu thụ dự kiến của công ty. Tiềm năng của thị trường là giới hạn tiệm cận nhu cầu thị trường khi chi phí marketing ngành tiến tới vô hạn trong một môi trường nhất định.
 

Tin mới nhất