04:49:07 24-09-2020
Home Dictionary Đ Định vị giá trị sản phẩm

Định vị giá trị sản phẩm

E-mail Print PDF
Định vị giá trị sản phẩm (product value positioning ) là cách thức mà người sản xuất thỏa mãn nhu cầu của khách hàng trong mối quan hệ giữa giá trị sản phẩm và chi phí của khách hàng. Định vị giá trị sản phẩm dựa trên khái niệm nền tảng – giá trị dành cho khách hàng. Philip Kotler đưa ra 5 cách : đắt tiền hơn để có chất lượng và các giá trị khác cao hơn; tốt hơn nhưng chi phí không đổi; giữ nguyên chất lượng nhưng giá rẻ hơn; giảm bớt tính năng nhưng giá giảm đi nhiều; chất lượng cao hơn nhưng giá rẻ hơn. Nếu vận dụng khái niệm giá trị dành cho khách hàng theo mô hình mở rộng (xem giá trị dành cho khách hàng) thì chúng ta có rất nhiều chiến lược khác nhau nhờ tổ hợp các biến của mô hình giá trị dành cho khách hàng. Có thể nói rằng hầu như mỗi doanh nghiệp có một chiến lược định vị giá trị sản phẩm khác nhau nhờ tổ hợp các biến khác nhau.
 

Latest News