12:55:31 28-09-2020
Home Dictionary Đ Định vị (chiến lược)

Định vị (chiến lược)

E-mail Print PDF
Chiến lược định vị là hoạt động của doanh nghiệp nhằm làm khác biệt hình ảnh thương hiệu, sản phẩm/dịch vụ, giá trị sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp với đối thủ cạnh tranh nhằm chiếm được một chỗ đặc biệt trong tâm trí khác hàng. Không phải tất cả mọi điểm khác biệt đều có giá trị nhau. Để tạo ra những sự khác biệt khác nhau, doanh nghiệp cần phải chi phí khác nhau, mặt khác mỗi điểm khác biệt có thể đưa lại những giá trị khác nhau cho người mua. Theo Philip Kotler, doanh nghiệp chỉ tạo ra điểm khác biệt khi nó thoả mãn các điều kiện:
  • Quan trọng, điểm khác biệt phải đem lại lợi ích có giá trị lớn cho số đông người mua hiện tại hoặc tiềm năng.
  • Độc đáo, nó chưa từng được người sản xuất nào tạo ra trước đó giống như doanh ghiệp sẽ làm.
  • Tốt hơn, điểm khác biệt là cách tốt hơn so với các cách khác để đạt cùng lợi ích.
  • Dễ truyền đạt hơn, nó dễ truyền đạt hơn cho người mua và người mua dễ nhận ra.
  • Khó bắt trước, các đối thủ không dễ dàng học theo.
  • Phù hợp với khả năng thanh toán của người mua, khách hàng mục tiêu có đủ khả năng tài chính để sẵn sàng đổiu lấy những điểm khác biệt.
  • Hiệu quả, công ty phải có lời khi tạo ra sự khác biệt này.
Sự khác biệt không phải xuất phát từ người sản xuất mà phải trên quan điểm của người mua. Từ đây mà hình hành các khái  niệm chất lượng được cảm nhận, giá trị được ảm nhận.
 

Latest News