16:39:28 29-09-2023
Trang chủ Giới thiệu Trung Tâm Trung tâm dịch vụ, hỗ trợ học viên

Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ Học viên

Email In PDF.

Chức năng: Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ Học viên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về phương án tổ chức quản lý Ký túc xá- Nhà ăn đạt hiệu quả; quản lý hoạt động của ký túc xá – nhà ăn theo phân cấp.

Nhiệm vụ
:
- Xây dựng nội quy quản lý Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ Học viên;
- Quản lý, khai thác cơ sở vật chất được giao, lập kế hoạch sửa chữa, thay thế, bảo trì, bảo dưỡng đảm bảo phục vụ kịp thời cho nhu cầu ăn, nghỉ của học viên và khách;
- Tổ chức phục vụ ăn, nghỉ cho học viên và khách của Trường;
- Thực hiện đúng chế độ ăn, uống và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định;
- Thực hiện phương án khoán do Hiệu trưởng giao và thu nộp tiền dịch vụ từ ăn, nghỉ theo đúng quy định hiện hành;
- Kết hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính và công an địa phương thực hiện phương án trật tự an ninh, phòng chống cháy nổ để đảm bảo an toàn trong khu vực;
- Thanh quyết toán tiền ăn, nghỉ cho học viên và khách chính xác, kịp thời.

 

Tin mới nhất