02:49:27 25-10-2020
Trang chủ Từ điển chuyên ngành Đ Đánh giá phân khúc thị trường

Đánh giá phân khúc thị trường

Email In PDF.
Đánh giá phân khúc thị trường (market segment evaluation) là một khâu trong quy trình quản trị marketing, được thực hiện sau bước nghiên cứu, phân khúc thị trường. Khi đánh giá các phân khúc thị trường, người làm marketing phải xem xét 3 yếu tố: quy mô và mức tăng trưởng của phân khúc; mức độ hấp dẫn của phân khúc, thể hiện ở lợi nhuận bình quân hiện tại và lợi nhuận tiềm năng. Sự tương tác giữa năm áp lực cạnh tranh  ở mỗi phân  khúc sẽ quyết định mức độ hấp dẫn của phân khúc: cạnh tranh giữa các đối thủ hiện tại; quyền lực của người mua; quyền lực của người bán; đe dọa của đối thủ tiềm ẩn; đe dọa của sản phẩm thay thế. Nói tổng quát thì mức độ hấp dẫn của khúc thị trường phụ thuộc cường độ cạnh tranh của khúc thị trường đó.
 

Tin mới nhất