00:45:25 28-09-2023
Trang chủ Giới thiệu Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên

Email In PDF.

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chuyên ngành

Chức vụ, ngạch giảng viên

1.

Nguyễn Trung ĐôngTiến sĩThương mại

Hiệu trưởng

2.

Hà Thị Mừng

PGS. Tiến sĩ

Lâm Nghiệp

Phó hiệu trưởng

3.

Võ Thị Kim Sa

Tiến sĩ

Xã hội học

Phó hiệu trưởng

4.

Trần Minh Hải

Tiến sĩ

Kinh tế tài nguyên khu vực và toàn cầu

Phó hiệu trưởng

5.

Nguyễn Công Bình    

Tiến sĩ

Kinh tế và quản lý nông nghiệp

Trưởng phòng đào tạo

 6.  Lê Hữu Quang
 Tiến sĩ  Quản lý môi trường  Giảng viên

7.

Đinh Công Tiến

Tiến sĩ

Kinh tế, quản lý và kế hoạch hóa kinh tế quốc dân

Giảng viên

8.

Phạm Xuân Quý

Tiến sĩ

Kỹ thuật lâm sinh

Giảng viên

9.

Nguyễn Thế Phong

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Giảng viên

10.

Khúc Hoàng Giang

Thạc sĩ

Luật kinh tế

Trưởng khoa Chính sách công

11.

Nguyễn Thị Phương Lam

Tiến sĩ

Triết học

Giảng viên

12.

Lã Sơn Ka

NCS

Kinh tế phát triển

Giảng viên

13.

Vũ Thị Bích Quỳnh

Tiến sĩ

Kế toán

Trưởng khoa Quản trị kinh doanh nông nghiệp

14.

Bùi Thị Lan Hương

Tiến sĩ

Kỹ thuật trồng trọt

Giảng viên

15.

Phạm Thị Phương Loan

NCS

Quản trị kinh doanh

Giảng viên

16.

Trần Thị Thu Hương

Tiến sĩ

Hành chính công

Phó khoa Chính sách công

17.

Ngô Văn Toại

Thạc sĩ

Kinh tế nông nghiệp

Trưởng khoa Phát triển nông thôn

18.

Đoàn Ngọc Trung

Thạc sĩ

Kinh tế nông nghiệp

Giảng viên

19.

Nguyễn Văn Tiến

Thạc sĩ

Luật kinh tế

Giảng viên

20.

Nguyễn Thị Nga

Thạc sĩ

Luật kinh tế

Giảng viên

21.

Bùi Khánh Vân

Thạc sĩ

Kế toán kiểm toán

Trưởng phòng Tài chính Kế toán

22.

Nguyễn Duy Tân

Thạc sĩ

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

Giảng viên

23.

Nguyễn Hoàng Hải

Thạc sĩ

Quản lý Đào tạo

Giảng viên

24.

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

Giảng viên

25.

Đinh Vũ Định

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Giám đốc Trung tâm đào tạo nông dân
26.

Hà Thị Phương Thảo

Thạc sĩ

Thương mại

Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

 27. Nguyễn Hoàng Minh Tâm  Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp Giảng viên

28.

Võ Hoàng Duy

Thạc sĩ

Thương mại

Giảng viên

29.

Nguyễn Thị Đài Loan

Thạc sĩ

Tài chính ngân hàng

Giảng viên

29.

Nguyễn Thị Thảo Trang

Thạc sĩ

Luật học

Giảng viên

 30. Lê Thanh Hải Thạc sĩ Hành chính công Giảng viên
     
 

Tin mới nhất