17:24:37 29-09-2023
Trang chủ Giới thiệu Tổ chức chính trị xã hội

Tổ chức chính trị xã hội

Email In PDF.

1. Tổng số đoàn viên công đoàn là: 73 đoàn viên công đoàn.

2. Cơ cấu tổ chức:

- Công đoàn Trường Cán bộ quản lý NN và PTNTII là 1 trong 42 đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn khối Bộ NN và PTNT.

- Ban chấp hành công đoàn Trường nhiệm kỳ IX (2017-2022) gồm 5 đồng chí.

 • Chủ tịch: Đồng chí Nguyễn Thị Minh;
 • Phó chủ tịch: Huỳnh Thị Thu Trang;
 • Các UVBCH gồm: Nguyễn Thị Mỹ An; Lê Thị Thùy Dung; Nguyễn Văn Doanh.

- Các Tổ công đoàn:

 • Tổ công đoàn Phòng TC-HC;
 • Tổ công đoàn Phòng đào tạo khoa học và hợp tác quốc tế;
 • Tổ công đoàn phòng quản trị;
 • Tổ công đoàn phòng tài chính – kế toán;
 • Tổ công đoàn ký túc xá – Nhà ăn;
 • Tổ công đoàn khoa quản lý Nhà nước;
 • Tổ công đoàn khoa Quản Trị;
 • Tổ công đoàn khoa Khuyến Nông và PTNT.
 

Tin mới nhất