16:32:17 29-09-2023
Trang chủ Hỏi đáp Chuyên ngành 2 Khoa Quản lý Nhà nước có những chương trình đào tạo, bồi dưỡng nào?

Khoa Quản lý Nhà nước có những chương trình đào tạo, bồi dưỡng nào?

Email In PDF.

Những chương trình đào tạo, bồi dưỡng chủ yếu của Khoa quản lý nhà nước:

 • Cao cấp chính trị
 • Trung học chính trị
 • Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình ngạch chuyên viên chính.
 • Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình ngạch chuyên viên.
 • Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ kiểm lâm ngạch kiểm lâm viên chính
 • Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ kiểm lâm ngạch kiểm lâm viên
 • Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ kiểm lâm ngạch kiểm lâm viên trung cấp
 • Nghiệp vụ xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng
 • Điều tra hình sự ngắn hạn cho lực lượng kiểm lâm
 • Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ chuyên ngành bảo vệ thực vật
 • Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ chuyên ngành thú y
 • Kỹ thuật soạn thảo văn bản
 

Tin mới nhất