16:49:09 29-09-2023
Trang chủ Hỏi đáp Chuyên ngành 2 Khoa quản trị kinh doanh có những chương trình đào tạo, bồi dưỡng nào?

Khoa quản trị kinh doanh có những chương trình đào tạo, bồi dưỡng nào?

Email In PDF.

Những chương trình đào tạo, bồi dưỡng chủ yếu của Khoa Quản trị doanh nghiệp:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  DÀNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP

 • Chương trình Đào tạo giám đốc điều hành doanh nghiệp
 • Chương trình Phát triển tư duy chiến lược trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 
 • Chương trình Quản trị quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước
 • Chương trình Nghiệp vụ quản lý lao động – tiền lương
 • Chương trình Bồi dưỡng Trưởng phòng nhân sự
 • Chương trình Bồi dưỡng kế toán tổng hợp
 • Chương trình Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp
 • Chương trình Quản lý và điều hành đội, tổ sản xuất
 • Chương trình Kỹ năng tác nghiệp trong đội sản xuất
 • Chương trình Quản trị kinh doanh dịch vụ trong doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước 
 • Chương trình Quản trị dự án đầu tư
 • Chương trình Quản trị chất lượng với chiến lược khác biệt hóa (cho các doanh nghiệp cà-phê)
 • Chương trình Hợp đồng và tranh chấp hợp đồng ngoại thương
 • Chương trình Nghiệp vụ bán hàng
 • Chương trình Bồi dưỡng trưởng phòng kế hoạch
 • Chương trình Phát triển nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán
 • Chương trình Bồi dưỡng Trưởng phòng tài chính
 • Chương trình Bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO CÁC HỢP TÁC XÃ

 • Chương trình Nâng cao năng lực quản lý HTX
 • Chương trình Quản lý các hoạt động dịch vụ  trong HTX nông nghiệp 
 • Chương trình Lập kế hoạch kinh doanh  trong HTX nông nghiệp 
 • Chương trình Nâng cao kỹ năng tiếp thị cho HTX nông nghiệp
 • Chương trình Phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp trong HTX
 • Chương trình Nghiệp vụ tiếp thị và điều hành sản xuất 
 • Chương trình Bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế
 • Chương trình Quản lý tài chính HTX theo Thông tư liên tịch số 74/2008/TTLT/BTC-BNN
 • Chương trình Bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ kế toán HTX 
 • Chương trình Kế toán thực hành trong HTX nông nghiệp 
 • Chương trình Phân tích báo cáo tài chính và lập kế hoạch tài chính HTX
 • Chương trình Vận dụng kế toán quản trị  trong HTX nông nghiệp
 • Chương trình Tổ chức công tác thống kê trong HTX
 • Chương trình Lập và thẩm định dự án đầu tư trong HTX
 • Chương trình Lập dự án để vay vốn tín dụng nông thôn
 • Chương trình Tổ chức dịch vụ tín dụng nội bộ trong  HTX nông nghiệp
 • Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm soát HTX
 • Chương trình Kỹ thuật thu thập và xử lý thông tin để phục vụ cho công tác kiểm soát HTX
 • Những chương trình đào tạo, bồi dưỡng chủ yếu của Khoa Quản trị doanh nghiệp:
 

Tin mới nhất