10:45:38 28-09-2023
Trang chủ Tĩnh Thông tin cơ bản Trung tâm tư vấn

Trung tâm tư vấn

Email In PDF.

Trung tâm Tư vấn Phát triển Quản trị ( trước đây là trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ quản lý) thuộc Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn II, là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động và thực hiện các hoạt động đào tạo, nghiên cứu ứng dụng, huấn luyện và chuyển giao các tiến bộ khoa học quản lý và các hoạt động trong và ngoài ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Chức năng:

Nghiên cứu, ứng dụng khoa học quản lý kinh tế, xã hội, quản lý kinh doanh, huấn luyện và chuyển giao các kết quả nghiên cứu đến các đối tượng cần thiết.

Nhiệm vụ:

  • Nghiên cứu chính sách kinh tế, xây dựng mô hình đổi mới doanh nghiệp, quản lý Hợp tác xã, quản lý nông trại; các mô hình khuyến nông; ứng dụng tổ chức công tác kế toán, tài chính, tín dụng; kiểm toán nội bộ trong các tổ chức kinh doanh và đơn vị sự nghiệp; nghiên cứu xây dựng đề án cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.
  • Thực hiện dịch vụ khoa học công nghệ, kỹ thuật nông nghiệp phát triển nông thôn.
  • Lập và thẩm định dự án đầu tư.
  • Tư vấn, bồi dưỡng kiến thức, tập huấn về quản lý kinh doanh, kỹ thuật nông nghiệp. 

Địa chỉ giao dịch:

  • Lầu 3 số 45 Đinh Tiên Hoàng phường Bến Nghé quân I, TP.HCM.
  • Điện thoại : 08.39102771
  • Fax        : 08.39110057

Giám đốc: TS. Đinh Công Tiến

 

Tin mới nhất