17:05:07 29-09-2023
Trang chủ Hợp tác quốc tế Các chương trình

Chương trình hợp tác quốc tế

Email In PDF.

1. Đại học New Brunswick, Canada (1996 – 2000)

Trong khuôn khổ dự án “Quản lý nông nghiệp”, Trường đã tiếp nhận nhiều chuyên gia từ Đại học New Brunswick và trường Cao Đẳng Cộng đồng Woodstock đến tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn và hội thảo các chủ đề liên quan đến quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Trường đã cử các giảng viên và cán bộ quản lý sang tham quan, trao đổi kinh nghiệm và tham gia khoá đào tạo 3 tháng tại Canada.

2. Trung tâm Searsolin, trực thuộc Đại học Xavier, Philippine (2001 – 2006)

Trong giai đoạn 2001 – 2006, hàng năm chúng tôi cử từ 1 đến 2 cán bộ tham gia khoá đào tạo 6 tháng tại Phillipine về phát triển nông thôn.

Phối hợp với Trung tâm Searsolin tổ chức hội thảo “Phát triển cộng đồng dựa vào nguồn lực cộng đồng” tại Việt Nam

3. InWent, Đức (2002 – 2004)

Trường cử giảng viên tham gia khoá đào tạo tại Fedefing

Tổ chức 11 đề tài nghiên cứu thực tế và nghiên cứu ứng dụng tại Việt Nam.

4. ETSP, Thụy Sỹ (2003 – 2007)

Trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ Phổ cập và Đào tạo và Phục vụ Lâm Nghiệp và Nông nghiệp vùng cao” từ năm 2003 - 2007, Trường là một trong những đối tác cung cấp các khoá tập huấn bồi dưỡng năng lực cho cán bộ dự án, cán bộ địa phương và nhân dân trong vùng dự án tại tỉnh Đak Nông và tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Socodevi, Canada (2007 – 2013)

Triển khai chương trình phát triển hợp tác xã tại 8 tỉnh, thành phố. Hoạt động chủ yếu của Chương trình là tư vấn và nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý nhà nước về hợp tác xã và cán bộ của hợp tác xã.

6. Trường CSC của Singapore ( Civil Service College)

Trường đã cử cán bộ của trường đi học tập tại CSC về về dịch vụ công và kinh nghiệm quản lý đào tạo.

7. Trung tâm Đào tạo cán bộ Hồ Bắc (Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc)

Trường cử cán bộ lãnh đạo và giáo viên đi học tập ngắn hạn về lãnh vực phát triển nông nghiệp và tham quan tại Vũ hán, Hồ Bắc

Ngoài ra, Trường hợp tác với các tổ chức như Belgische Technische Cooperatie (BTC, Bỉ), WinRock International, Enda, AIT Thái Lan… trong  hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn và đào tạo ngắn hạn.

Trường sẽ tiếp cận nền giáo dục tiên tiến của các nước đã phát triển để cập nhật và du nhập các chương trình đào tạo hiện đại có tầm cỡ quốc tế và đồng thời qua đó vận dụng vào điều kiện Việt Nam để thiết kế các chương trình đào tạo giám đốc doanh nghiệp và bồi dưỡng ngắn hạn phù hợp với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của Việt nam trong tương lai lâu dài

Hiện nay, Trường có một mạng lưới các chuyên gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và tư vấn trong nước và quốc tế cộng tác thực hiện các dự án. Với mô hình tổ chức năng động, chúng tôi có thể thu hút nhiều nhân tài vào các vị trí phù hợp trong từng dự án. Chúng tôi sát cánh cùng các cộng tác viên để hỗ trợ và đảm bảo chất lượng công việc thực hiện nhằm thoả mãn tốt nhất các tiêu chí và mục tiêu đã thỏa thuận với đối tác.

 

Tin mới nhất