00:46:12 28-09-2023
Trang chủ Nghiên cứu Giới thiệu đề tài Đề tài nghiên cứu 1986-2006

Đề Tài Nghiên Cứu 1986-2006

Email In PDF.

+ Những đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ (trọng điểm và thường xuyên): 35 đề tài

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Nghiệm thu

1

Một số hình thức và biện pháp kinh tế chuyển tập đoàn lên HTX nông nghiệp ở Nam Bộ

TS. Vũ Trọng Khải

1986

2

Xã hội hoá XHCN nền sản xuất tiểu nông ở Nam Bộ hiện nay

TS. Vũ Trọng Khải

1989

3

Hoàn thiện và thử nghiệm mô hình tổ chức quản lý kinh doanh  mới ở một doanh nghiệp nhà nước – Cty Cao su Lộc Ninh – Tỉnh Sông Bé

TS. Vũ Trọng Khải

1993

4

Mô hình kinh tế nông trại gia đình ở một số vùng sinh thái của Nam bộ: Vấn đề và giải pháp

TS. Phan Thị Xinh

1996

5

Một số giải pháp nhằm thực hiện nông nghiệp thâm canh bền vững trồng trọt và chăn nuôi kết hợp trên vùng đất xám phù sa cổ bạc màu của miền Đông Nam bộ

TS. Nguyễn Đức Tuấn

1999

6

Vận dụng kế toán quản trị và phân tích kinh doanh trong doanh nghiệp nông nghiệp

CN. Đặng Kim Cương

2000

7

Một số giải pháp tiếp tục đổi mới doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước ở các tỉnh phía Nam

ThS. Nguyễn Thắng

2000

8

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế của các công ty cao su miền Đông Nam Bộ

CN. Bùi Văn Ten

2000

9

Hiệu quả kinh tế của việc chăn nuôi gà thả vườn ở nông hộ với thức ăn tự chế biến có bổ sung trùn đất tươi (giun đất)

TS. Nguyễn Văn Bảy

2001

10

Một số giải pháp nâng cao năng lực quản lý nhà nước về nông nghiệp - nông thôn của chính quyền cấp xã trong quá trình CNH, HĐH, dân chủ hoá và hợp tác hoá ở nông thôn Nam bộ

ThS. Phạm Thanh Dũng

2002

11

Lập kế hoạch kinh doanh sản xuất và dịch vụ của HTX nông nghiệp trong quá trình CNH,HĐH nông nghiệp, nông thôn Nam bộ

TS. Nguyễn Đình Luận

2002

12

Phát triển kinh tế dân doanh trong nông nghiệp

PGS. TS. Vũ Trọng Khải

2002

13

Hoàn thiện các chính sách tài chính và đầu tư đề phát triển kinh tế trang trại ở VN qua thực tiễn ở miền Đông Nam bộ

ThS. Nguyễn Thị Xuân Lan

2002

14

Nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ nông nghiệp và kinh doanh phi nông nghiệp của hợp tác xã vùng duyên hải miền trung

TS. Phạm Xuân  Giang

2003

15

Nghiên cứu mô hình quản lý sản xuất có hiệu quả trong trang trại

ThS. Bảo Trung

2003

16

Phân tích ma trận xã hội - thử nghiệm ở 2 xã thuộc tỉnh Vĩnh Long

ThS. Ngô Anh Thư

2003

17

Vai trò của chính quyền cấp xã với việc thúc đẩy phát triển HTX và liên kết bốn nhà theo Quyết định 80/TTg của Thủ tướng chính phủ

NCS. Võ Thị Kim Sa

2004

18

Nghiên cứu chính sách kinh tế – xã hội hỗ trợ các doanh nghiệp nông nghiệp làm nhiệm vụ kinh tế – quốc phòng ở địa bàn Tây Nguyên và Đông Nam Bộ

ThS. Nguyễn Thế Phong

2004

19

Thực trạng và giải pháp đa dạng hoá và hậu đa dạng hoá chủ sở hữu DNNN nhà nước

PGS. TS. Vũ Trọng Khải

2004-2005

20

Ứng dụng phương pháp phát triển cộng đồng có sự tham gia của người dân trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nông thôn tại một số địa phương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

CN. Lê Hồng Cậy

2005

21

Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả và mở rộng dịch vụ tín dụng nội bộ trong HTXNN tại một số tỉnh phía Nam

ThS. Phạm Quốc Việt

2005

22

Một số giải pháp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả xuất khẩu quả thanh long tại Bình Thuận

CN. Phạm Thị Thanh Hoa

2005

23

Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển làng nghề thủ công mỹ nghệ tại một số tỉnh Nam Bộ

CN. Đỗ Thanh Thống Nhất

2005

24

Nghiên cứu cơ sở khoa học hình thành và phát triển thể chế thị trường giao dịch nông sản.

ThS. Bảo Trung

2006-2007

25

Đánh giá tác động của chính sách thuế hiện hành đối với sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

ThS. Nguyễn Thị Xuân Lan

2006

26

Ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng hệ thống thông tin quản lý trong các Trường đào tạo, bồi dưỡng của Bộ NN và PTNT ở các tỉnh phía Nam

CN. Lương Văn Trí

2006

27

Đánh giá hiệu quả kinh tế – xã hộ môi trường của một số mô hình sản xuất nông lâm nghiệp bền vững trên vùng đất phèn thuộc tỉnh Long An

ThS. Phạm Xuân Quý

2006

28

Cơ chế tiền lương trong các công ty cổ phần được cổ phần hoá từ DNNN kinh doanh nông nghiệp.

ThS. Nguyễn Thế Phong

2007

29

Giải pháp nâng cao hiệu quả ngành trà xuất khẩu của Việt Nam.

TS. Đinh Công Tiến

2007

30

Đánh giá hiệu quả kinh tế – xã hộ môi trường của dự án cụm tuyến dân cư vượt lũ tại một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

CN. Phan Minh Phụng

2007

31

Khảo sát tiềm năng và đề xuất giải pháp phát triển loại hình du lịch nông thôn bền vững cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

ThS. Bùi Thị Lan Hương

2007

32

Đăng ký bảo hộ, sử dụng chỉ dẫn địa lý nông sản ở Việt Nam – những vấn đề pháp lý

CN. Bùi Thị Hằng Nga

2008

33

Xung đột lợi ích giữa các chủ thể khi thực hiện đền bù giá trị quyền sử dụng đất nông nghiệp trong các dự án đầu tư – Thực trạng và giải pháp

ThS. Lê Hồng Cậy

2008

34

Những yếu tố thành công cốt lõi của các trang trại ở một số tỉnh phía Nam

ThS. Nguyễn Thị Thu

2008

35

Những yếu tố thành công cốt lõi của HTX trong nông nghiệp ở Nam Bộ

TS. Đinh Công Tiến

200

+ Đề tài NCKH hợp tác quốc tế: 12 đề tài

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Nghiệm thu

1

Quản lý vốn trong HTX nông nghiệp

ThS. Phạm Quốc Việt

2004

2

Ứng dụng tin học vào công tác quản lý kinh doanh trong HTX

CN. Lương Văn Trí

2004

3

Một số giải pháp nhằm phát huy sự tham gia của xã viên vào tiến trình phát triển HTX

NCS. Võ Thị Kim Sa

2004

4

Phân tích kết quả hoạt động khuyến nông trong HTX

CN. Nguyễn Thị Thu

2004

5

Thực trạng và giải pháp về hoạt động tín dụng nội bộ trong HTX nông nghiệp

CN. Đỗ Thanh Thống Nhất

2004

6

Phương hướng xây dựng và quảng bá thương hiệu cho HTX

CN. Phạm Thị Thanh Hoa

2004

7

Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước đối với HTX nông nghiệp

CN. Trần Thị Thu Hương

2004

8

Tìm hiểu thực trạng thực hiện điều lệ HTX

ThS. Khúc Hoàng Giang

2004

9

Quy trình xây dựng điều lệ HTX nông nghiệp có sự tham gia của xã viên

CN. Phan Minh Phụng

2004

10

Tìm hiểu những kinh nghiệm chuyển đổi HTXNN kiểu cũ thành HTXNN kiểu mới theo Luật HTX

ThS. Nguyễn Thị Hải Yến

2004

11

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả QLNN đối với môi trường nước nông thôn đồng bằng sông Cửu Long

CN. Phan Minh Phụng

2005

12

Áp dụng phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia tại HTX Bình Tây, Gò Công, Tiền Giang

NCS. Võ Thị Kim Sa

2005

 

+ Đề tài cấp công ty và cấp Trường: 03 đề tài

STT

Tên đề tài

Tên giáo viên

Nghiệm thu

1

Phát triển công nghiệp nông thôn

ThS. Phạm Thanh Dũng

1995

2

Chiến lược phát triển nguồn nhân lực Công ty cao su Chư Prông

TS. Đinh Công Tiến

2006

3

Lập phương án hệ thống quản lý lao động tiền lương cho Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

ThS. Nguyễn Thế Phong

2006

 

 

Tin mới nhất