17:30:54 29-09-2023
Trang chủ Giới thiệu Sứ mạng

Sứ mạng

Email In PDF.

Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II là địa chỉ cung cấp đáng tin cậy các giải pháp quản lý; đào tạo và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, thái độ cho các nhà quản lý trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và cho xã hội.

 

Tin mới nhất