12:26:00 28-09-2023
Home Labor Union Thông báo V/v lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền khai thác mặt bằng

Thông báo V/v lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền khai thác mặt bằng

E-mail Print PDF
Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II trân trọng Thông báo V/v lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền khai thác mặt bằng, các đon vị cá nhân có nhu cầu vui long tải file nội dung về xem; Trân trọng./.