10:17:57 28-09-2023
Trang chủ Tuyển sinh Tin tuyển sinh Thông báo Về việc chiêu sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Bảo vệ thực vật

Thông báo Về việc chiêu sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Bảo vệ thực vật

Email In PDF.
Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II trân trọng thông báo đến quý công quan đơn vị, cá nhân có nhu cầu học lớp bồi dưỡng  theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Bảo vệ thực vật; vui lòng tải file thông tin nội dung về xem, trân trọng./.
 

Tin mới nhất